Ambasada Republicii Moldova în Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Norvegiei

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel E-services Registru Chamber
Pagina a fost vizitată de 982 ori
Site-ul a fost vizitat de 149504 persoane
Site-ul este folosit de 44 persoane
Site-ul a fost accesat de 14050 ori.

Anunţuri

Stagiu, în cadrul Președinției RM, pentru studenții din diasporă

Studenții selecționați pentru efectuarea stagiului de practică vor fi implicați direct în activitatea instituției prezidențiale și vor acorda asistență organizatorică și informațională consilierilor Președintelui RM.

Sunt vizați tineri capabili:

- să efectueze analiza documentelor de politici, proiectelor de legi în domeniul de competență, precum și să prezinte propuneri pe marginea acestora;

- să pregătească, la indicația consilierului Președintelui RM, materiale analitico-informaționale, note de serviciu și alte documente în domeniul de competență;

- să asigure comunicarea și conlucrarea cu autoritățile publice și alte instituții din domeniu;

- să monitorizeze îndeplinirea indicațiilor conducerii;

- să îndeplinească alte sarcini și indicații (în funcție de ariile tematice care i-au fost distribuite stagiarului).

Domenii de activitate:

- domeniul economic (1 persoană);

- domeniul juridic şi relațiilor instituționale (1 persoană);

- domeniul apărării şi securității naționale (1 persoană);

- domeniul educației, culturii și cercetării (1 persoană);

- domeniul agroindustrial şi al administrației publice (1 persoană).

Eligibilitate:

- Programul este deschis studenților care studiază în universități din afara Republicii Moldova;

- Nivelul de studii: masterat;

- Programul de lucru este de minim 20 de ore pe săptămână, pe o perioada de 2 luni;

- Cunoașterea limbilor de circulație internațională;

- Cunoștințe de operare PC, incluzând procesare text și baze de date.

Selecția se va desfășura pentru perioada 1-15 iunie 2017. Se necesită:

- Scrisoarea de motivație care să descrie interesul de a lucra în cadrul Președinției RM și așteptările candidatului, adresată consilierului Președintelui RM pentru relațiile cu diaspora, Dnei Cristina Buga;

- Scrisoarea de recomandare, din partea unui profesor, adresată consilierului Președintelui Republicii Moldova pentru relații cu diaspora, Dnei Cristina Buga;

- Curriculum vitae;

- Copia pașaportului.

Documentele menționate supra urmează a fi remise prin e-mail: c.buga@prm.md

Ca parte a procesului de selecție, este posibilă susținerea unui interviu cu un membru al Aparatului Președintelui RM.

Stagiul de practică se efectuează pe bază de voluntariat. Cerințele vizează profesionalism și responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor stabilite de comun acord. Studiile candidatului trebuie să aibă tangențe cu domeniul pentru care acesta aplică.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: consilierul Președintelui RM pentru relațiile cu diaspora, Cristina Buga, e-mail: c.buga@prm.md tel: 00373 6 75 85 703.