Ambasada Republicii Moldova în Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Norvegiei

Linkuri utile


Privatization

Centrul de Apel E-services Registru Chamber
Pagina a fost vizitată de 4 ori
Site-ul a fost vizitat de 140005 persoane
Site-ul este folosit de 1 persoane
Site-ul a fost accesat de 68 ori.

Taxe

Taxe consulare

Pentru prestarea serviciilor consulare sunt prevăzute următoarele taxe:

Descrierea serviciului consular Tariful
(EURO)
Titlu de călătorie 20
Paşaport de la 94
Buletin de identitate de la 51
Autentificarea notarială a procurilor
Pentru persoane fizice 32
Pentru persoane juridice 62
Certificarea notarială a semnăturii pe documente 12
Legalizarea copiilor documentelor 3/pagină
Certificarea notarială a autenticităţii fotocopiilor 11
Eliberarea duplicatelor actelor notariale ale oficiului consular 11/pagină
Înregistrarea căsătoriei 52
Înregistrarea divorţului 252
Transcrierea actelor de stare civilă 22
Emigrare autorizată 152
Dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova 15
Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 305
Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50
Adeverinţa privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova 10
Certificatul privind cetăţenia Republicii Moldova 50
Solicitarea din Republica Moldova a unui act, informaţii 32

Pentru vize:

Tipul vizei Tariful
(EURO)
Tip A - tranzit aeroportuar 20
Tip B - tranzit 40
Tip C - scurtă ședere 60
Tip D - lungă ședere 80