Ambasada Republicii Moldova în Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Norvegiei

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel E-services Registru Chamber
Pagina a fost vizitată de 103 ori
Site-ul a fost vizitat de 149542 persoane
Site-ul este folosit de 13 persoane
Site-ul a fost accesat de 14088 ori.

Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă presupune recunoaşterea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către autorităţile străine, prin copierea informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova şi eliberarea certificatului respectiv.

Obligatoriu se supun transcrierii actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite până la 17 august 2001 nu se supun transcrierii, se prezintă doar legalizate/apostilate, traduse şi autentificate notarial.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a documentului de stare civilă.

Cererea de transcriere se soluţionează în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit până la 3 luni.

Tipurile actelor de stare civilă care urmează a fi transcrise:

Transcrierea actelor de stare civilă se efectuează în baza extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, traduse în limba română, cu apostilarea acestora în modul stabilit. Apostila se aplică pe originalul documentului, precum și pe traducerea acestuia întocmită în străinătate.

Taxa constituie 25 euro şi se achită la contul Ambasadei (a se vedea modalităţi de plată a taxelor).

Transcrieerea actelor de naștere și deces sunt scutite de plata taxei consulare.

Actele necesare transcrierii:

Naştere:


Căsătorie:


Divorţ:


Schimbarea numelui şi/sau prenumelui:


Deces: